Tonjer Media

Flaggstørrelse

Flaggets fasong og størrelse er selvsagt helt sentralt ved profilering med flagg.  I tillegg til selve budskapet, dvs. logoen, teksten eller profilelementene, må du se på flaggstangens høyde, avstand mellom flaggstengene (hvis du har flere på rad) omgivelsene rundt (bygninger, topografi) og betraktningsavstander. Tenk helhet og visuell estetikk i forhold til uterommet du skal bruke flaggene i.

Stående format, hvor flaggets høyde er større enn lengde, anbefales ofte til reklameflagg som skal profilere butikker og utsalg over lengre tid. Smale, stående flagg er mindre utsatt for slitasje ved kraftig vind.  Dessuten skal det mindre vind til for at de skal blafre.

Når dette er sagt, kan man som en tommelfingerregel sette flaggets lengste lengde til mellom 1/3 og 1/4 av flaggstangens høyde. Men dette er ikke eksakte regler, vurdèr helheten.

Tonjer-Flagg-flaggreglerHer ser du eksempler på en del proporsjoner (forhold mellom stang og flaggstørrelser):

Skroll til toppen