Tonjer Media

Sikkerhetsmerking

Klistremerker og etiketter for varsling, identifisering, autentifisering eller forsegling kan utformes på utallige måter og med ulike materialer og teknikker. Bildene nederst på denne siden gir noen eksempler for anvendelse av selvklebende merker til sikringsformål. Det kan også dreie seg om informasjonskampanjer, merking og instruksjoner for korrekt bruk av utstyr og maskiner. Eller du trenger skilt med påbud/forbud.
Vi kan levere klistremerker i en rekke utførelser til plombering og forsegling. For eksempel hologram-etiketter, forseglings/vandalfolie (krakkelerer ved forsøk på fjerning eller flytting av etiketten), anti-tamper/void etiketter (etterlater tekst eller mønster ved fjerning). Kontakt oss med ditt behov for sikkerhetsmerking og vi finner en løsning.

VARSELMERKING • SIKKERHET • ADVARSELMERKER • ETIKETT • PLOMBERING • EMBALLASJEFORSEGLING • ANTI-TAMPER • KLISTREMERKER • VOID-ETIKETTER • VARSLING • INSTRUKSJON • HOLOGRAM • VANDALFOLIE • FORSEGLING • OBLATER • AUTORISASJON • NO PEEL STICKERS • EKTHETSMERKER • TAGS • MERKER SOM IKKE KAN TAS AV • GARANTIMERKER • SELVKLEBENDE • MERKING UTSTYR OG MASKINER • AUTENTIFISERING • FORBUDSMERKING • MÅ IKKE ÅPNES • FORSEGLING MÅ IKKE BRYTES • VANDAL-KLISTREMERKER • INSPEKSJONSETIKETTER • NON-PEEL

Teknisk:
Dette bruksområdet med tema sikkerhetsmerking er såpass stort og vidtrekkende i trykkteknikk, materialer og produksjonsmåter at det blir vanskelig å beskrive dette i detalj. Se bildene under, så får du noen ideer om anvendelsesområdene. Ta kontakt for nærmere informasjon og prøver. Sende oss gjerne en forespørsel, så kommer vi tilbake med forslag til løsning.
Se forøvrig blogginnlegg: /https://tonjer.net/tag/sikkerhetsmerking/
eller tema for alarmmerking >>

    Skroll til toppen