Tonjer Media

Tonjer Media heading Tonjer fyr lighter og fyrstikker med logo og trykk

Sikkerhet ved gass-lightere

BRUK AV LIGHTERE MED BUTANGASS

•Gasslightere inneholder flytende brennbar butangass under trykk.
•Må ikke utsettes for temperaturer over 50 grader celcius.
•Må ikke utsettes for direkte sollys over tid.
•Må ikke oppbevares/ lagres inntil lysrør.
•Må oppbevares og brukes utenfor barns rekkevidde.
•Må holdes bort fra ansiktet ved tenning.
•Må ikke brenne mer enn 20 sekunder hver gang, for deretter å kjøles ned (unngå overoppheting av lighterens deler).
•Må ikke anvendes som flaskeåpner, skades eller demonteres.
•Må ikke demonteres eller brennes etter bruk.
Varsling på esken til Djeep

 

 

FORSENDELSE AV LIGHTERE OG FYRPRODUKTER

Det er knyttet særskilte regler og bestemmelser til forsendelse av de fleste lighter- og fyrprodukter.

Her er et utdrag av de viktigste forhold man må passe på;
•Det er ikke tillatt å sende gasslightere med Posten, verken som brev eller pakke. Zippolightere (som ikke inneholder
noe brennbart) går greit.

•Tonjer Media bruker Tollpost Globe til forsendelse av lightere med gass under trykk. Forsendelsen skal merkes med brannfareklasse både på fraktbrev og alle kolli, innholdet skal spesifiseres og det skal medfølge beskrivelse av instruksjoner ved ulykker (uhellskort). Det skal også på fraktbrevet bekreftes at godset er tillatt transportert i hht. ADR-bestemmelsene.

•Det finnes unntaksbestemmelser for små kvantum (under 10 kg pr. kolli/ 1000 enheter). Disse skal imidlertid også merkes og emballeres i hht ADR og dokumentasjon på unntaksbestemmelsen (skriv fra DBE) skal vedlegges fraktbrevet.

•Lightere med gass under trykk hører inn under og skal merkes med UN1057. Brannfareklassen er 2.1.

•Ved forsendelse med fly må man kontakte og avtale med DGM:
Dangerous Goods Management,
Boks 528, 4055 Stavanger Airport,
Tlf 51 65 03 00, Fax 51 65 60 44
eller:
Boks 131, Gamle Snarøyveien 25
1330 OSLO LUFTHAVN
Tlf: 67 12 52 76, Fax: 67 12 53 01

•Lagring av større mengder flytende gass under trykk, slik som store mengder gasslightere, betinger godkjenning av lagerplass fra det lokale branntilsyn.

Skroll til toppen